Všeobecné informace

 

 


 

 

Provozní doba MŠ: 6.30 - 16.00

Maximální kapacita MŠ: 25 dětí

 

 


 

CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 
 • znát svoje jméno a příjmení,
 • umět si říci co chce nebo potřebuje,
 • umývat si ruce, utírat se do ručníku,
 • smrkat,
 • jíst lžící a pít z hrnečku, skleničky,
 • během jídla sedět v klidu u stolu,
 • rozeznat svoje oblečení,
 • obouvat a zouvat boty, bačkory (tkaničky pomůže zavázat učitelka),
 • oblékat se a svlékat - tričko, kalhoty, ponožky (učitelka by měla pomoci jen v případě nutnosti),
 • používat toaletu - umět si včas říci (pleny do mateřské školy nepatří),
 • utírat si zadeček (od 4 let samostatně),
 • zvládnout chůzi po schodech, v horším terénu.
 

Vážení rodiče, učte děti samostatnosti a buďte trpěliví. Dejte svému dítěti i nám čas se adaptovat. Nezaujímejte hned negativní postoj a školkou děti nestrašte.  Školka není za trest! Před dítětem mluvte o školce hezky. Máte-li nějaké dotazy, chcete-li poradit, s důvěrou se obraťte na paní učitelkuCO  MUSÍ  MÍT  DÍTĚ  VE  ŠKOLCE  Z  DOMU:
 
 • oblečení do třídy,
 • oblečení na pobyt venku (doporučujeme starší, které je možné si umazat),
 • náhradní oblečení, spodní prádlo (u malých dětí i dvoje),
 • pyžamo (odnáší se každý pátek domů na vyprání - přináší se v pondělí čisté),
 • zubní kartáček,
 • papírové kapesníky vrstvené v krabici (2 balení - předejte učitelce),
 • bačkory (nejlépe s gumičkou a pevnou patou - ne na zavazování nebo zapínání),
 • gumáky.

To vše označené monogramem dítěte!

Ručníčky a povlečení dětem poskytuje a pere mateřská škola.STRAVNÉ  A  ŠKOLNÉ:

Stravné se platí hotově v MŠ, a to do pátého pracovního dne v měsíci v předem stanovený den vedoucí ŠJ (vyvěšeno na nástěnce v MŠ). Výše stravného je 30,- Kč/1 den, děti s polodenní docházkou platí 23,- Kč na den.
Šestileté děti (s OŠD), kterým bude stávající školní rok sedm let, platí vyšší stravné (dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 – z důvodu větších porcí) a to 34,-Kč /1 den.

Školné se platí zároveň se stravným, a to ve výši 400,-Kč na měsíc.  
Děti 1 rok před nástupem povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.ODHLÁŠENÍ  DÍTĚTE:

V případě nemoci je nutné dítě odhlásit, nemá nárok na oběd, pouze první den nemoci je možné oběd odebrat do vlastních nerozbitných nádob.
Výdej jídla do jídlonosičů - vchodem do kuchyně od 11.30 hod. do 12.00 hod. - pak oběd propadá!

Příjem odhlášek:
každý den do 7.00 hod.

Odhlasit dítě můžete:
telefonicky,
SMS zprávou, 
vepsáním jména dítěte do příslušného dne v kalendáři, který je v šatně dětí na nástěnce ŠJ.   
     

 Od 1. 9. 2017 u dětí s povinnou předškolní docházkou tj. dětí „předškoláků“ a dětí s OŠD kromě telefonické či osobní omluvy předem, musí být jejich nepřítomnost omluvena ještě písemně zákonnými zástupci (i s uvedením důvodu nepřítomnosti) a to v omluvném listu dítěte uloženém u učitelek. Stačí vyplnit a podepsat až po skončení nemoci dítěte či důvodu jeho nepřítomnosti.


 
ZÁPIS  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ:
 

Zápis dětí do MŠ se koná na začátku května. Přesný termín konání zápisu je po dohodě se zřizovatelem a ostatními mateřskými školami města Ústí nad Orlicí včas vyvěšen na úřední desce školy (plot MŠ) a také na webových stránkách mateřské školy.  

Dítě je zařazeno k zápisu do MŠ na základě písemné „Žádosti o přijetí", kterou zákonný zástupce obdrží v MŠ či si sám vytiskne (na jeden list - oboustranně) z webových stránek mateřské školy a donese ji v den zápisu vyplněnou, podepsanou zákonným zástupcem a potvrzenou lékařem dítěte (datum lékařského potvrzení musí být z měsíce dubna do dne zápisu). Na základě této žádosti MŠ přidělí zákonnému zástupci registrační číslo, pod kterým je nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu veřejně oznámeno přijetí/nepřijetí jeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání je vyvěšen (pod registračními čísly) na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z předem stanovených kritérií (viz záložka Dokumenty) do výše maximální kapacity MŠ.
Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky (viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34), musí přijít k zápisu rodiče těch dětí, které dosáhnou od 1. 9. do 31. 8. pátého roku věku a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.

Písemné „Rozhodnutí o přijetí dítěte" se zákonnému zástupci nepředává, pouze se založí ve spise dítěte. Tištěnou verzi tohoto rozhodnutí může zákonný zástupce obdržet pouze na vlastní žádost u ředitelky školy. „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte" s odůvodněním obdrží zákonný zástupce v písemné podobě do vlastních rukou v MŠ a to oproti podpisu.

Po termínu zápisu lze přijmout dítě, jen pokud je volná kapacita MŠ.

K zápisu je nutný, kromě vyplněné Žádosti o přijetí, občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
U dětí cizí státní příslušnosti je třeba doložit platný cestovní doklad a u občanů třetích zemí i oprávnění k pobytu na území ČR.


  

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one